Skip to main content

Byggeskikk, estetikk og stedsforming HiG

Enrollment is Closed

Informasjon om kurset

Kurset formidler grunnleggende kunnskap om byggeskikk, estetikk og stedsforming. Det blir lagt vekt på å erverve et begrepsapparat som kan benyttes til faglig vurdering og profesjonell presentasjon, samt evne til å kunne argumentere for ulike oppfatninger og verdier. Ferdigheter som vektlegges er å kunne beskrive karakteristiske trekk i det bygde miljø som bidrar til stedets identitet, beskrive strukturer og romdannelser, oppfatte sammenhenger som er viktige for helhet og identitet i bygde omgivelser, forstå muligheter og begrensninger ved ulike typer stedsanalyser, foreta estetiske vurderinger av bygninger og miljø, benytte fagstoff og lovverk å sikre estetisk kvalitet i omgivelsene, samt utvikle faglige oppfatninger om hvordan byggesaker og byggeprosesser kan påvirke stedsutviklingen.

Undervisningen består av videoer, skriftlig materiale og online veiledning.

Forkunnskaper

Generell kunnskap om bygg.

Fagpersoner

Kursansvarlig

Eskild Narum Bakken er sivilarkitekt og høgskolelektor ved Høgskolen i Gjøvik. Han har utviklet kurset i samarbeid med Husbanken.

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Ofte stilte spørsmål

Hvem er målgruppe for kurset?

Målgruppene er byggesaksbehandlere, planleggere, arkitekter, ingeniører, kulturminnevernsektoren, byggenæringen generelt, samt politikere og andre aktører med interesser i fagfeltet.

Kan jeg få studiepoeng

Du må da følge opplegget ved Høgskolen i Gjøvik, og være registrert som student.

 1. Course Number

  HiG102
 2. Classes Start

  Sep 03, 2014
 3. Classes End

  Dec 18, 2014
 4. Estimated Effort

  15 timer pr uke