Skip to main content

nettMAT2 2014-2015 HiL

Om nettMAT2

Dette studiet retter seg mot lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Dette studiet er delt i 2 semester. Høstsemesteret består av 7 leksjoner som igjen er delt i bolker med ulike læringsressurser og oppgaver. Samtidig som leksjonene går blir studentene utfordret til å gjennomføre et eget utviklingsarbeid på skolen (i egen klasse). Dette utviklingsarbeidet blir en del av eksamen som gjennomføres i desember 2014. Utviklingsarbeidet teller 30% av karakteren. Leksonene i semesteret teller 30% og hjemmeeksamen (høst 2014) teller 40%. Vårsemesteret er organisert på samme måte som høstsemesteret.

Prerequisites

Add information about course prerequisites here.

Fagansvarlige og veiledere

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

Do I need to buy a textbook?

No, a free online version of Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, First Edition by Bruce Averill and Patricia Eldredge will be available, though you can purchase a printed version (published by FlatWorld Knowledge) if you’d like.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    001
  2. Classes Start

    Jan 01, 2015
  3. Estimated Effort

    20:00
Enroll