Skip to main content

testing nettMAT2 HiL

Enrollment is Closed

Om studiet

Har du lyst til å bli en enda bedre matematikklærer? Høsten 2014 har du muligheten til å studere Matematikk 2, 5.-10. trinn som nettstudent.Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Lillehammer har sammen utviklet et 100% nettbasert studie, der innholdet er rettet spesielt mot matematikkundervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn.

Studiet er organisert i 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1+2 gir til sammen 30 studiepoeng. Emne 1 gjennomføres høsten 2014 med digital eksamen i desember. Emne 2 gjennomføres våren 2015 med digital eksamen i juni.

Hvert emne er organisert i 7 leksjoner av 2 ukers varighet, der du arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver, tester og andre nettressurser. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig del av studiet.

Du får muligheten til å studere når det passer deg og hvor du vil innenfor tidsrammene til hver enkelt leksjon. Leksjonene er «LIVE» i 2-3 uker. De inneholder obligatoriske oppgaver med gitte tidsfrister. Det er et styrt løp som skal hjelpe deg å studere uten å bli liggende etter og ende opp med store skippertak. Samtidig som leksjonene løper, vil du bli utfordret til å arbeide med et selvvalgt utviklingsprosjekt (innenfor fagrammene). På dette utviklingsprosjektet vil du få veiledning av egen veileder samt få feedback fra medstudenter. Utviklingsprosjektet i emne 1 blir en del av eksamen til emne 1, og utviklingsprosjektet til emne 2 blir en del av eksamen i emne 2. Arbeidet med utviklingsprosjektet samt lesing av pensumlitteratur har du større grad mulighet til å gjennomføre i perioder av semesteret da du har best tid.

Hvor søker jeg?

Du søker via Utdanningsdirektoratet sin søkerportal for Kompetanse for kvalitet innen 15. mars. Les mer her: http://www.udir.no/Utvikling/Etter-og-videreutdanning/

Fagansvarlige

Course Staff Image #1

Henning Bueie - Faglærer leksjon 6 g 7

Henning Bueie er høgskolelektor i metode ved Høgskolen i Lillehammer. Han underviser i matematikk, statistikk, informasjonsbehandling og operasjonell analyse. Ellers jobber Bueie med lineærprogrammering, simulering, prediksjon, digital visualisering av matematikk og nasjonale matematikkeksamener. Bueie har tidligere gitt ut boka “GeoGebra for lærere”.

Course Staff Image #2

Johan Lie - Faglærer leksjon 1 og 2

Johan Lie vart fødd i 1979, og vaks opp på Bømlo. Han har Cand. Scient. i anvendt matematikk frå Universitetet i Bergen (UiB) i 2003, og har sidan arbeida med doktorgraden ved Matematisk Institutt i tverrfagleg samarbeid med Institutt for Biomedisin, UiB.

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Ofte stilte spørsmål

Trenger jeg å kjøpe bøker?

Ja, du må kjøpe boka QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 2 (Cappelen Damm, 2014) Utgiftene skal dekkes av din arbeidsgiver

Question #2

Your answer would be displayed here.

 1. Course Number

  007
 2. Classes Start

  Mar 16, 2014
 3. Classes End

  Mar 30, 2014
 4. Estimated Effort

  400 timer