Skip to main content

Smart Læring KrokanX

Enrollment is Closed

Om Smart læring

Web2.0 og sosiale medier endrer samfunnet i en takt som savner historisk sidestykke. Dette kurset viser hva de nye teknologiene egentlig er, hva de gjør og hvordan de kan brukes i skolen.

Fagansvarlige

Course Staff Image #1

Arne Krokan

Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har magistergrad i familiesosiologi, og har studert psykologi, pedagogikk, statistikk og IKT ved Universitetet i Oslo. Derfra har han også doktorgrad i medier og kommunikasjon. De siste årene har han arbeidet på ulike arenaer med utfordringer knyttet til hvordan teknologi endrer samfunnet på ulike måter og på ulike nivåer og arenaer. Dette har også ført han til skolesektoren, der han gjennom masterkurs i ”Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet” og en lang rekke foredrag og seminarer har formidlet sin egen læringspraksis og forståelse for hva som skal til for å skape endring.

Ofte stilte spørsmål

Do I need to buy a textbook?

No, a free online version of Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, First Edition by Bruce Averill and Patricia Eldredge will be available, though you can purchase a printed version (published by FlatWorld Knowledge) if you’d like.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    SL101
  2. Classes Start

    Mar 18, 2014
  3. Estimated Effort

    X timer per uke