Skip to main content

Om dette kurset

iKomp er gratis og åpent for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læringsstrategier.

Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet. I tillegg vil du kunne skaffe deg ferdigheter som ofte blir sett på som attraktive av arbeidsgivere, for eksempel å raskt skaffe og tilegne seg nødvendig informasjon, samt kunne vurdere informasjonens kvalitet etter relevans og behov. Kurset er rett og slett en smart måte å skaffe seg et solid grunnlag for både studier og arbeidsliv.

Krav

Det eneste kravet som stilles er at du er interessert i å lære hvordan du kan bli en bedre student. Alle som består kurset får utstedt kursbevis.

Kursansvarlige

Helene N. Andreassen

Helene N. Andreassen

Fagansvarlig for lingvistikk, logopedi og romanske språk ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Lars Figenschou

Lars Figenschou

Fagansvarlig for biologi, geologi og fiskerifag ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Mariann Løkse

Mariann Løkse

Fagansvarlig for kunst og litteratur ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Torstein Låg

Torstein Låg

Fagansvarlig for psykologi og psykiatri ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Teknisk kontakt

Dersom du har noen tekniske problemer kan du ta kontakt med Mark Stenersen

 1. Course Number

  iKomp 2015_T1
 2. Classes Start

  Jan 01, 2015
 3. Classes End

  Dec 30, 2015
 4. Estimated Effort

  5:00
Enroll