Skip to main content

Religion og samfunn II MF

Enrollment is Closed

Om SAM2070 Religion og samfunn II: Religionssosiologisk fordypning

Emnet gir en grundig innføring i klassiske og nåtidige religionssosiologiske perspektiver. Emnet tar opp spennende emner som forholdet mellom religion og konflikt, religiøs endring og religion i flerkulturelle samfunn. I løpet av kurset skal vi bli presentert for historiske og moderne tankeverktøy som hjelper oss å tenke samfunnsfaglig om religioners plass i samfunnet.

Anbefalte forkunnskaper: SAM1070 Religion og samfunn: Norge i dag

Lærere

Course Staff Image #1

Lars Laird Iversen

Lars Laird Iversen er førsteamanuensis i samfunnsfag her ved det teologiske menighetsfakultetet. Han er sosiolog, og forsket på religion og norskhet i norsk skole for sin PhD.

Hans emner er religionssosiologi, nasjonalisme, flerkultur, og andre ting han plutselig syns er spennende.

Undervisningen

Er all undervisningen obligatorisk?

Vi har lagt opp til tre obligatoriske dager i løpet av semesteret. Vi ønsker å samle gruppen, skape et godt utgangspunkt for samtale og diskusjon, og håper at denne diskusjon vil fortsette på nettet.

I tillegg har vi satt opp fem 45 minutter seminarer. Disse er frivillige, og består av at studentene har lest pensum og sett videoundervisning om et tema i forkant, og stiller spørsmål til gruppa- inkludert meg. Så svarer vi på disse i fellesskap, og tar de diskusjonene som kommer.

Sist men ikke minst vil mye av undervisningen skje her på EdX-platformen. Jeg legger ut videoer, og gir dere korte oppgaver i forbindelse med videoene. For at kurset skal nå sitt potensiale, må studentene være aktive på nettet- særlig i diskusjonsforumene!

  1. Course Number

    SAM2070
  2. Classes Start

    Aug 30, 2016
  3. Estimated Effort

    12:00