Skip to main content

Production and Logistics Management NTNU

About This Course on LEAN

Lean har blitt en svært populær filosofi for å forbedre virksomheter. Dette kurset gir innsikt i prinsipper, metoder og verktøy for å skape en Lean virksomhet. Med basis i Toyota Production System gir kurset praktisk kunnskap som spesielt er godt egnet for engineering, produksjon og logistikk.

Målgruppe

Alle som har oppgaver relatert til logistikk og/eller innkjøp eller søker slike arbeidsoppgaver. Du bør ha et behov for grundigere forståelse, innsikt, kunnskap og ferdigheter for å utøve logistikkledelse i egen bedrift. Alle bedrifter og organisasjoner som har logistikkutfordringer er aktuelle, både vareproduserende industri, prosessindustri, tjenesteytende sektor, varehandel, forsvaret og offentlige virksomheter.

Kursbeskrivelse

Kurset vil gi deg innsikt i det teoretiske fundamentet for Lean produksjon og Toyota Production System. Den historiske utviklingen av prinsipp, metoder og teknikker vil bli belyst. Forelesningene vil plassere Lean i forhold til andre ledelses-, styrings- og forbedringsprinsipp innen produksjon og logistikk. Anvendelser av Lean utover produksjon vil bli presentert, og spesielt vil anvendelse innen engineering og høyteknologisk industri bli belyst. Konkrete metoder og teknikker vil bli gjennomgått og illustrert ved bedriftscase.

Course Staff

Course Staff Image #1

Professor Jan Ola Strandhagen

Jan Ola Strandhagen is a professor in Manufacturing Logistics at the department of production and quality engineering at NTNU in Trondheim. He holds a PhD in Manufacturing Logistics.

Frequently Asked Questions

Do I need to buy a textbook?

No, a free online version of Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, First Edition by Bruce Averill and Patricia Eldredge will be available, though you can purchase a printed version (published by FlatWorld Knowledge) if you’d like.

Question #2

Your answer would be displayed here.

  1. Course Number

    TPKx1
  2. Estimated Effort

    02:00
Enroll